Download App
Contact Us
EN
From novice to proficient, professional detailed forex guidance

Forex Guide

1. What is Forex Trading?
Thị trường ngoại hối (còn gọi là FX hoặc ngoại hối) là thị trường toàn cầu được sử dụng để trao đổi tiền tệ trong nước với nhau. Trong một giao dịch forex điển hình, một bên mua một lượng tiền nhất định bằng cách sử dụng một lượng tiền nhất định khác. Thị trường này xác định tỷ giá hối đoái cho mỗi loại tiền tệ. Nó bao gồm tất cả các mảng mua, bán và trao đổi tiền tệ ở mức giá hiện tại hoặc đã xác định. Thị trường forex là thị trường tài sản lớn nhất và thanh khoản cao nhất trên thế giới.
See Details
2. Forex Market Type
Thị trường ngoại hối có cả thị trường giao ngay (tiền mặt), cũng có thị trường phái sinh cung cấp chuyển tiếp, tương lai, quyền chọn và hoán đổi tiền tệ.
See Details
3. Forex Market Hours
Giao dịch ngoại hối 24h/ngày (trừ cuối tuần), từ 22:00 GMT Chủ nhật (Sydney) đến 22:00 GMT Thứ Sáu (New York)
See Details
4. Base Quote Currency
Đồng tiền cơ sở là loại tiền đứng trước trong cặp ngoại hối và đồng tiền thứ hai được gọi là đồng tiền định giá. Giao dịch forex luôn liên quan đến việc bán một loại tiền để mua một loại tiền khác
See Details
5. Currency Pair
Tiền tệ giao dịch như cặp tỷ giá hối đoái. VD: EUR/USD
See Details
6. How does Forex Trading Work
Không giống như cổ phiếu hoặc hàng hóa, giao dịch forex không được thực hiện trên sàn giao dịch, mà trực tiếp giữa hai bên trong thị trường OTC. Dù sao đi nữa, chúng hoạt động theo cùng một cách: mua một loại tiền này đồng thời bán một loại tiền khác. Theo truyền thống, rất nhiều giao dịch forex được thực hiện thông qua các nhà môi giới forex.
See Details